Trans-Atlantic Consulting Group is continu op zoek naar gekwalificeerde nieuwe medewerkers die primair de rol krijgen van Business Consultant.

Wij vragen van onze Business Consultants dat ze kennis hebben van:

  • Polychor Agile Project Management (onze manier van werken)
  • Het optimaliseren van processen door gebruik te maken van PRINCE2, PMP, Agile en Scrum
  • Het optimaliseren van efficiency door gebruik te maken van Lean, Six Sigma en Kaizen technieken
  • Het optimaliseren van groepsdynamica door gebruik te maken van NLP en andere softskills technieken

En multi inzetbaar zijn!

TAG is daarnaast ook op zoek naar:

  • IT-security professionals en managers
  • Systeem- en applicatiebeheerders
  • Cyber security specialisten
  • IT-governance specialisten
  • Kwaliteitsmanagers
  • Software developers

Trans-Atlantic Consulting Group werkt samen met haar zusterorganisaties BPMO Academy en BPMO Flexkracht.
Gezamelijk zijn opleidingstrajecten ontwikkeld van 6 maanden. BPMO Academy verzorgt de  theoretische trainingen in totaal ongeveer 10 dagen. De aanvullende praktijkgerichte stage(s) wordt begeleid door BPMO Flexkracht.

Geadviseerde opleidingstrajecten

Instructie aan UWV werkcoaches

BPMO Academy  is een door het UWV erkend opleider en heeft in het kader van de re-integratiebevorderende taak van het UWV een overeenkomst gesloten over de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen. Mocht uw kandidaat willen deelnemen aan een van de opleidingstrajecten kunt u het beste contact opnemen met BPMO Academy door te bellen naar 085-4444279 of te emailen naar info@bpmo-academy.nl. Trans-Atlantic Consulting Group en andere werkgevers zijn onder voorwaarden bereid tot co-financiering van het opleidingstraject.