ISO 9001 Quality Manager

Deeltijd, Fulltime
Alle stages, Nederland
Geplaatst 10 maanden geleden

Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement beoogt aan te sturen op het verbeteren van kwaliteit. Tevens houdt het zich bezig met het verbinden van de verschillende bedrijfsonderdelen die output leveren aan het uiteindelijke resultaat.

 • De kwaliteitsmanager houdt de organisatie ‘scherp’ en stelt de klant in de (bedrijfs)processen centraal
 • De kwaliteitsmanager is continu op zoek naar verbeteracties en is gericht op innovaties en het implementeren hiervan
 • Kwaliteitsmanagement is geen onderdeel op zich zelf, maar dient geïntegreerd te zijn in de totale bedrijfsvoering

Kwaliteitsmanagement is gerelateerd aan de vakgebieden:

 • Procesmanagement; procesmanagement is een vereiste voor kwaliteitsmanagement om continue verbetering te garanderen
 • Verandermanagement; verandermanagement is benodigd omdat de omslag naar kwaliteitdenken ook bij de mensen in de organisatie moet plaatsvinden.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding ISO 9001 Quality Manager duurt 6 maanden. Uw 12-daagse theorie training wordt aangevuld met een 5,5 maanden durende praktijkgerichte stage bij een of meerdere bedrijven.

Onderdelen van het opleidingstraject

 • ISO 9001 Foundation (2 dagen)
 • ISO 9001 Lead Implementer (5 dagen)
 • ISO 9001 Lead Auditor (5 dagen)

Indeling opleiding

Eerste maand

 • Algemene introductie
 • Bijwonen bedrijfsbezoeken
 • Bijwonen eerste training
 • Lezen vakliteratuur, boeken en online zelfstudie
 • Selecteren van uw stagebedrijf
 • Starten met uw stage

Tweede tot en met vijfde maand

 • Gemiddeld 5 dagen per maand bijwonen trainingen
 • Zelfstudie en voorbereiding examens
 • Gemiddeld 4 dagen per week praktijkgerichte stage

Laatste maand

 • Gemiddeld 4 dagen per week praktijkgerichte stage
 • Zelfstudie en voorbereiding op examens
 • Afnemen officiële examens en eventuele herexamens
 • Schrijven praktijkgerichte scriptie
 • Presenteren scriptie aan stagebedrijf en BPMO Academy
 • Indien van toepassing tekenen arbeidscontract
ISO 9001 Quality Manager

Vacature kenmerken

CategorieConsultancy, ICT Stagiaires, Processmanagement

Online solliciteren