Hoe wordt het opleidingstraject samengesteld?

U stelt in samenspraak met BPMO Academy en uw stagebedrijf uw programma van trainingen samen. Het gehele trainingsaanbod kunt u vinden op deze website. U kunt de theoretische trainingen aaneensluitend afnemen of verdelen over de periode van uw opleiding.

Kan ik ook meedoen met een ontslagvergoeding of outplacement budget?

U kunt uw  outplacement budget gebruiken om een of meerdere opleidingsprogramma’s te volgen. Dit is een uitstekende manier om te investeren in uw toekomst. U krijgt niet alleen de meest recente kennis, vaardigheden en certificaten maar middels onze stages bent u ook weer actief aan het werk. De kans op een baan is daardoor vele malen groter en u hebt geen gat in uw CV.

Kan ik ook meedoen als ik geen recht heb op een vergoeding?

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de werkgever (een deel van) de opleidingskosten voor haar rekening neemt.

Wat is de kans op een baan?

Aan het einde van het opleidingstraject krijgt u mits u uw opleidingstraject succesvol hebt afgerond een baan aangeboden door één of meerdere potentiële werkgevers. Dit zal vaak een werkgever zijn waar u ook uw stage heeft gevolgd.