Wij bieden opleidingstrajecten van 6 maanden aan bestaande uit theoretische trainingen aangevuld met praktijkgerichte stages bij één of meerdere potentiële werkgevers.

BPMO Academy  is een door het UWV erkend opleider en heeft in het kader van de re-integratiebevorderende taak van het UWV een overeenkomst gesloten over de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen.

Mocht u een uitkering ontvangen van UWV, dan zijn er mogelijkheden om het opleidingstraject te financieren vanuit hun scholingsbudget.

Momenteel bieden wij onderstaande opleidingstrajecten aan:

De meeste trainingen worden afgerond met één of meerdere officieel erkende examens. Ieder opleidingstraject bestaat uit ongeveer 10 dagen theorie aangevuld met 5 maanden praktijkgerichte stage.

Hoe wordt het opleidingstraject samengesteld?

U stelt in samenspraak met BPMO Academy en uw stagebedrijf een programma van trainingen samen. Het gehele trainingsaanbod kunt u vinden op deze website. Afhankelijk van de duur van uw opleidingstraject heeft u heeft recht op ongeveer 10 dagen theoretische training. U kunt de theoretische trainingen aaneensluitend afnemen of verdelen over de periode van uw opleiding.

Kan ik ook meedoen met een ontslagvergoeding of outplacement budget?

U kunt uw  outplacement budget gebruiken om een of meerdere opleidingsprogramma’s te volgen. Dit is een uitstekende manier om te investeren in uw toekomst. U krijgt niet alleen de meest recente kennis, vaardigheden en certificaten maar middels onze stages bent u ook weer actief aan het werk. De kans op een baan is daardoor vele malen groter en u hebt geen gat in uw CV.

Kan ik ook meedoen als ik geen recht heb op een vergoeding?

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de werkgever (een deel van) de opleidingskosten voor haar rekening neemt.

Wat is de kans op een baan?

Aan het einde van het opleidingstraject krijgt u een baan aangeboden door éên of meerdere potentiële werkgevers. Dit zal vaak een werkgever zijn waar u ook uw stage heeft gevolgd. Om een baan aangeboden te krijgen dient u minimaal alle examens behaald te hebben en uw stage met een goed resultaat te hebben afgerond.