BPMO Flexkracht is als uitzendbureau continue op zoek naar gekwalificeerde nieuwe medewerkers die primair de rol krijgen van Intercedent. Een intercedent is iemand die bemiddelt tussen werkzoekende mensen en bedrijven die werknemers zoeken. Meestal werken intercedenten logischerwijs dan ook bij een uitzendbureau

  • Het selecteren en het inschrijven van werkzoekenden voor bedrijven
  • Het werven van nieuwe bedrijven en het onderhouden van contacten met bestaande klanten
  • Het beheren van het klantenbestand en de salarisadministratie
  • Het voorzien van informatie voor alle betrokkenen partijen
  • Begeleiden van mensen in hun loopbaan

BPMO Flexkracht werkt samen met haar zusterorganisaties BPMO Academy en Trans-Atlantic Consulting Group . Samen met BPMO Academy zijn opleidingstrajecten van 6 maanden ontwikkeld bestaande uit een bundel van theoretische trainingen aangevuld met praktijkgerichte stages. De praktijkgerichte stages worden begeleid door BPMO Flexkracht.

Geadviseerde opleidingstrajecten

Instructie aan UWV werkcoaches

BPMO Academy  is een door het UWV erkend opleider en heeft in het kader van de re-integratiebevorderende taak van het UWV een overeenkomst gesloten over de uitvoering van scholingen en/of functiegerichte vaardigheidstrainingen. Mocht uw kandidaat willen deelnemen aan een van de opleidingstrajecten kunt u het beste contact opnemen met BPMO Academy door te bellen naar 085-4444279 of te emailen naar info@bpmo-academy.nl. Trans-Atlantic Consulting Group en andere werkgevers zijn onder voorwaarden bereid tot co-financiering van het opleidingstraject.